VI ANLÄGGER ENSKILDA AVLOPP
OCH ÅTERSTÄLLER MARKEN

Diplomerad inom maskinentreprenörerna för enskild avlopp

VI HJÄLPER ATT MED ANLÄGGA
ALLT INOM ENSKILDA AVLOPP


Vi har lång erfarenhet att enskilda avlopp på alla markegenskaper. Vi sköter all projektering i samråd med kommunen och handlägger alla underlag som krävs. Detta för att du ska känna dig trygg med din anläggning för många år framöver!

Vi jobbar med både med traditionella lösningar och mer anpassade så som biomoduler. Allt till ett fast pris efter besök!

FÖR OSS ÄR DET LIKA VIKTIGT HUR DET
 SER UT OVAN, SOM UNDER MARKEN

.

VILKET TYP AV SLAMAVSKILJARE SKA MAN VÄLJA?

Slamavskiljare i plast

Plast är syrafast och har därför otroligt lång livslängd
Välj mellan slamavskiljare med integrerad pump och traditionell slamavskiljare med självfall.

En annan fördel i plast är det är ingen risk för att grundvatten kommer in tanken och pumpar in i infiltrationen.
 

Slamavskiljare i betong


Slamavskiljare i betong är det som tidigare har varit det vanligaste. Platser där det finns risk för höga grundvattennivåer kan finns det även en risk för inläckage. 

VILKET TYP AV INFILTRATION SKA MAN VÄLJA?

Biomoduler

Biomoduler är bra att använda om du har plastbrist på din tomt. Biomoduler behöver endast 16 kvm mot traditionell infiltration kräver 30 kvm. Med biomoduler har du som regel endast en luftningsrör.

Att anläggningen blir så kompakt gör att du oftast sparar stora kostnader på schaktning av massor, inköp av grus och minskar åtgång av maskin och arbetstid.
 

Infiltrationsrör

Det mest vanliga vid infiltration och funkar väldigt bra om du har ytan och på en tomt som har lite lantligare natur. då det kräver en anläggningsyta på 30 kvm. Här finns det minst två luftningsrör. Själva infiltrationsrören är också något billigare alternativ jämfört mot de mer kompakta biomoduler.

PROCESBESKRIVNING

Du som fastighetsägare har ansvar för hela processen inför att anlägga ett enskilt avlopp. Miljökontoret i din kommun är endast tillsynsmyndighet och har inte till uppgift att hjälpa dig välja teknik eller att upprätta handlingar till din ansökan. Vi hjälper dig med detta hela vägen och har en nära dialog med kommunen.


REFERENSER

För oss är det lika viktigt vad som finns under marken som ovan. Vi är väldigt noga med att återställa marken i dess ursprung.