PROCESSBESKRIVNING

.

Rådgivning

Förstudie och offert

Förstudie

Det börjar med att vi kommer ut till dig och inventerar förutsättningarna på din fastighet och diskuterar dina behov önskemål.

Utifrån detta underlag och kommunens krav föreslår vi en anläggning som är lämplig. Därefter lämnar vi offert till dig. Besöket är helt kostnadsfri.
Vid godkänd offert påbörjas arbetet med ansökan till kommunen

Offert

Vi offererar alltid ett fast pris där inga ytterligare kostnader tillkommer. De enda reservationer som kan finnas är om vi stöter på berg eller saknar fall på grund av terräng.
 

Genomförande

Tillstånd, Anläggning och Installation


Tillståndansökan till kommunen

Vi kontaktar miljökontoret i din kommun och berättar om planerna på ett nytt avlopp och skapar ansökan/anmälan. Exakt vad som ska ingå i ansökan är olika i kommunerna. I samband med det kommer vi att gräva en provgrop och ta sedimentprover på din tomt. Miljökontoret har som sagt inte som uppgift att bestämma vilken teknik du ska välja men de krav som myndigheten ställer är vägledning och utgångspunkt i diskussioner med oss.

Ibland gör miljöinspektören ett besök på plats. Vi blir i det fallet din kontaktperson i dessa fall.

När vi har fått ett skriftligt beslut från din kommun om tillstånd kan anläggningen börja byggas. Vi får inte påbörja anläggandet innan det finns ett tillstånd.

Anläggningsarbete

Vi ser till att allt material som tankar, rör, moduler levereras till din fastighet. Arbetet på plats tar normalt 3-6 dagar att genomföra.

Installation

Elinstallation av pumpbrunn görs med behörig elektriker som är knuten till företaget.

Kontroll

Funktion, drift och rapport

Funktionskotroll och drift

Besiktningen av den färdiga anläggningen ser lite olika ut hos kommunerna. Vi hanterar kontakterna som krävs. Innan vi lämnar arbetet görs det även en funktionskontroll och en instruktion till fastighetsägaren innan anläggningen sätts i drift.

Entreprenörsrapport

När anläggningen är slutbesiktigad och godkänd kan den tas i drift. Då informeras också renhållningsförvaltningen i din kommun via den entreprenörsrapport som vi skickar till kommunen.
Slamtömning sker normalt en gång per år. Du är som fastighetsägare också ansvarig för att slamtömning etc. kan ske på ett bra sätt på din fastighet och du kommer att få betala en avgift för att detta utförs.