ANLÄGGNINGSPRISER

.

SLAMAVSKILJAREPAKET 1

Slamavskiljare i plast

Infiltrationsrör 30 kvm

Pris: Från 60.000 kr + moms och kommunala avgifter

Priset är baserat på gynnsamma förutsättningar gällande jordmån och fall från brunn. Det slutgiltiga priset ges efter besök då ev. tillval av som t.ex pumpbrunn, biomoduler samt behov av sand och jord vid anläggningen påverka priset.

De enda reservationer som kan finnas är om vi stöter på berg eller saknar fall på grund av terräng.

SLAMAVSKILJAREPAKET 2

Slamavskiljare i betong

Infiltrationsrör 30 kvm

Pris: Från 56.000 kr + moms och kommunala avgifter

Priset är baserat på gynnsamma förutsättningar gällande jordmån och fall från brunn. Det slutgiltiga priset ges efter besök då ev. tillval av som t.ex pumpbrunn, biomoduler samt behov av sand och jord vid anläggningen påverka priset.

De enda reservationer som kan finnas är om vi stöter på berg eller saknar fall på grund av terräng.

ANLÄGGNINGSENHETER

Slamavskiljare plast 

Slamavskiljare som rymmer 2000 l PE, med 3 kammare som effektivt avskiljer slammet, med utan inbyggd pump. Den inbyggda pumpen lyfter det avslammade vattnet till en infiltration. Finns med eller utan pump i slamavskiljaren.

Slamavskiljare betong

En trekammarbrunn är en slamavskiljare vars tre kammare avskiljer slammet innan det leds vidare till exempelvis en infiltrationsanläggning. Tillverkas av Tranås Cementvarufabrik och är P-märkt och godkänd av SITAC. Den är CE-märkt och certifierad i enlighet med EN 12566-1.


Infiltrationsrör 30 kvm

Inlopp och utloppsrör. Spridardörr. Förmonterande Reglerenheter. LockLängd 124cm diameter. Luftningsrör Korrugerade i längd 2m.

Biomodul 15 kvm

Biomoduler används ytan för infiltration är knapp eller tomter med sv.r terräng. Kan användas b.de vid infiltration och i kombination med markbädd. Genom att använda biomoduler minskas den totala infiltrationsytan. Tillverkad i PE plast.

Pumpbrunn

Färdigmonterad brunn inklusive pump med backventil och nivålarm. Glidkoppling i mässing. Den har en vertikal flottör som minimerar risken för att den kan fastna.